IMOLA RECYCLING s.r.o.

O nás

img

imgSpolečnost Imola Recycling je dceřinou společností firmy Imola s.r.o. Společnost Recycling jak již název napovídá se zabývá recyklací plastových obalů.

Naše společnost se momentálně zaměřuje na výkup plastových odpadů a na následnou distribuci granulí pro jejich další zpracování.

Dále se bude Imola Recycling zabývat výzkumem a vývojem nových technologií na recyklaci plastů.

img

Regranuláty

img

Plastový regranulát je koncovým stupněm ekologické recyklace a zpracování plastového odpadu. Regranuláty se díky svým vlastnostem stávají vstupem pro další výrobu, která tak šetří přírodní zdroje. Vzhledem k rostoucím cenám primárních surovin na produkci plastových výrobků jsou navíc regranuláty nejen ekologické, ale také ekonomické.

Plasty obecně nelze bezprostředně zpracovávat v hotové výrobky, nejdříve musí projít technologiemi přípravného zpracování, kdy se do plastů přidají různé přísady, nebo se odstraňují těkavé podíly, voda, apod. Dochází k ovlivnění fyzikální a chemické struktury plastů. Polymerům musí být také dán tvar pro další zpracování (granulát, prášek, kaše, atd.) Tyto technologie se potom označují jako technologie přípravného zpracování a představují mezistupeň mezi výrobou polymeru a vlastním zpracováním. Patří sem technologie míchání a hnětení, granulace, tabletování, recyklace a sušení a doprava materiálu.

Výroba

img

Výroba granulátu se může uskutečňovat v podstatě dvěma způsoby, Jedná se buď o granulaci z vytlačovaných strun (pásku) nebo o tzv. granulaci na hlavě.

Regranuláty se vyrábějí tepelným zpracováním, kdy jsou očištěné a vytříděné plastové odpady přetvářeny na taveninu plastu pomocí vytlačovacího stroje (extruderu), ze kterého je hmota vytlačována do volného prostoru. Pro samotnou granulaci vytlačováním se používají dvě základní metody – granulace vytlačováním strun a granulace na hlavě. Při granulaci vytlačováním je hmota vytlačována v podobě strun, které jsou následně granulovány. Granulace na hlavě nahání nastavenou plastovou hmotu do vytlačovací nožové hlavy, přes kterou materiál prochází a je rotujícími noži osekáván na granule.

Granulace vytlačováním

img

Granulace na hlavě je založena na tom, že vytlačovací stroj, obvykle dvoušnekový, je osazen tzv. vytlačovací nožovou hlavou, což je v podstatě děrovaná deska, přes kterou je materiál vytlačován a taky jsou na ní rotačním nožem ořezávány granule (asi jako u mlýnku na maso). Granule jsou pak ochlazovány vzduchem nebo vodou tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému slepování. Obvykle se těchto chladicích médií využívá i k transportu vyrobených granulí k jejich dalšímu zpracování. Granule vyrobené tímto způsobem mají svůj charakteristický tvar čoček nebo pecek.Využití

img

Plastové granuláty slouží k výrobě plastových produktů, které tak mohou nést nálepku „vyrobeno z recyklovaného materiálu“. Výhodou tohoto vstupního materiálu je nízká cena a možnost konečný produkt opět recyklovat. Standardně se vyrábí mnoho barevných kombinací, které lze téměř libovolně kombinovat.

Kontakt

img

mapa IMOLA Recycling s.r.o.
Drahobejlova 1019/27
190 00 Praha 9 - Libeň

Provozovna:
Průmyslový areál Osada Dukla
Újezdeček 264, 415 01 Tepliceimg

Veronika Permanová - obchodní zástupce
+420 775 575 054
v.permanova@imola.czimg

Jméno:Email:Vaše zpráva:Pro úspěšné odeslání vyplňte jméno, email i zprávu.

IMOLA Recycling s.r.o. © 2014

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain